ระบบ Intranetกลับสู่หน้าหลัก
เมษายน 2560
อา พฤ

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30


นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค้นหาวาระงานแบบละเอียด

กิจกรรมประจำวันที่ 23 เมษายน 2560
เรื่อง / ภารกิจ เวลา สถานที่
เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย "เทศกาลสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณซุ้มประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


Nakhon Sawan Rajabhat University 398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakhon Sawan Province,
Tel. (056) 219100 - 29 Fax. (056) 221237, 221554